3 måder, at vi som samfund kan skabe et mere livligt byrum

By Indretningen har stor betydning for samfundets trivsel og borgernes helbred. Dette har indflydelse på individet og samfundet som helhed. Samfundet har nemlig brug for, at byen rummer kreativitet, liv og produktivitet. Det handler i bund og grund om et livligt frirum, hvor der er plads til alle. Dette i balance med byens produktivitet og økonomiske egenskaber.  Det Danske samfund rummer i høj grad en god økonomisk stabilitet og det er vigtigt, at vi ikke glemmer byens indretning. I mange tilfælde bliver fællesskabet nemlig glemt i arbejdspres og produktivitet. Vi har brug for, at skabe et byrum hvor folket kan mødes og nyde fællesskabet. Dette har i stor grad, at gøre med byens indretning. Dette kan være med til, at skabe steder hvor fællesskab og møder mellem borgere kan lade sig gøre. Et godt økonomisk samfund og en trivsel hos arbejderen, har nemlig stor sammenligning og er i høj grad forbundet. Hvis man har et samfund med glade borgere, skabes der også højere økonomisk vækst. Derfor burde det være hele samfundets intention, at skabe et fællesskab hvor flest muligt trives. 

 

Kulturen er vigtigere end vi tror, i forhold til at skabe mere sammenhold i samfundet

I et samfund er det yderst vigtigt, at der forekommer et sammenhold. En følelse hos borgerne om, at de er en del af noget større. Kultur som musik, teater og andre kunstformer siges, at skabe fællesskab og en følelse af frihed. Dette anses af mange for, at være en stor del af livet og giver mulighed for, at mødes med andre ligesindede individer. 

Byrumsinventar der styrker sammenholdet og skaber steder hvor borgere kan mødes

Konkrete steder i byrummet hvor borgerne kan mødes, styrker samfundet som helhed. Det skaber bedre livskvalitet og god økonomisk vækst, at borgere mødes i parker og på arrangerede steder, der er indrettet til sociale aktiviteter. Desuden viser forskellige studier, at et grønnere samfund, indrettet med træer og grønne områder, øger livskvaliteten. Dette gælder specielt, for den del af samfundet som trives i storbyerne. Her ses ofte mindre grønne områder og store bygningsblokke, som ofte er forbundet med kapital. Derfor er en udtænkt by indretningsplan nødvendig i et velfungerende samfund. Her kan ses eksempler på indretning muligheder. 

Fritidens kvalitet styrker produktivitet hos arbejderen

Det er vigtigt, at vi som samfund skaber steder, hvor borgere kan færdes og opnå livskvalitet i fritiden. Dette kan have forskellige udgangspunkter som for eksempel sportsklubber, mødesteder, fritidsklubber, spillesteder, caféer og meget mere. Her kan borgere i samfundet mødes i fritiden og skabe en højere livskvalitet i hverdagen. Et pusterum fra arbejdspladsen og den stress, der ofte kan være forbundet til det. Det forekommer yderst vigtigt for helbredet, at opnå trivsel i fritiden. Desuden skaber det højere arbejdsmorale og produktivitet, at have glade arbejdere. 

 

Skriv en kommentar